Jag vill hjälpa till

Det finns många sätt att hjälpa till. Du kan ge gåvor, engagera dig i en frivilligorganisation eller hjälpa till genom att bli familjehem alternativt hyra ut en bostad.

Hjälp tillsammans med frivilligorganisationer

Det finns flera lokala och nationella organisationer samt privatpersoner som gör insamlingar av mat och kläder, vilka kan vara till stöd för den som upplåter boende och för flyktingar.

Frivilligorganisationer

Eftersom de aktörer som hanterar en kris brukar ha fullt upp är det oftast lättare att kontakta någon av de organisationer som redan är på plats och insatta i arbetet om man vill hjälpa till. Många av frivilligorganisationerna brukar kunna ta emot spontanfrivilliga

Ensamkommande barn

Varje år kommer många ensamma barn och ungdomar till Sverige för att söka asyl, så kallade ensamkommande barn. Sundbyberg tar emot ensamkommande barn och ger stöd på olika sätt.

Ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn

Många ensamkommande barn har kommit till Sundbyberg. Barnen behöver en god man som företräder dem i ekonomiska och personliga angelägenheter på samma sätt som en förälder annars gör.

God man för ensamkommande flyktingbarn

Bli familjehem

Om du är intresserad av att bli familjehem eller jourhem kan du vända dig till Jourhems- och familjepoolen Nordväst, som är en kommungemensam (Ekerö, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg och Upplands Väsby) verksamhet i nordvästra Stockholm.

Här kan du läsa mer om familjehem och hur du gör.

Hyr ut bostad till nyanlända

Har du en lägenhet, ett hus eller ett rum att hyra ut? Vi behöver hjälp med att hitta bostäder åt nyanlända med permanent uppehållstillstånd.

Uthyrning av bostad till nyanlända med permanent uppehållstillstånd

Bostäder för människor som flyr (migrationsverket.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 21 mars 2022