Information till dig som kommer från Ukraina

På den här sidan har vi sammanfattad information som kan hjälpa flyktingar från Ukraina den första tiden.

Möjligheter för flyktingar att söka stöd

Ukrainska medborgare, med giltigt pass eller annan id-handling, kan ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet via en e-tjänst på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Massflyktsdirektivet

Personer från Ukraina som stannar enligt EU:s massflyktsdirektiv har rätt till skolgång för barnen, vård och rätt att arbeta.

Tillståndet ges i ett år, med möjlighet till förlängning i två år. De här tillstånden går snabbt att få. Den som söker asyl behöver vänta betydligt längre på besked. Källa: migrationsverket.se Länk till annan webbplats.

Med giltigt pass eller annan id-handling, kan Ukrainska medborgare ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet via en e-tjänst på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

När det gäller ekonomiskt bistånd gäller samma förutsättningar för personer som stannar enligt massflyktsdirektivet som för asylsökande. Migrationsverket står alltså för ekonomiskt stöd, men i ett akut läge ansvarar kommunen för sitt geografiska område.

Förskola och skola

Sundbybergs förskolor och skolor har möjlighet att ta emot ett ökat antal barn. Grundskolan förbereder för ett särskilt center med mottagningsklass för nya elever från Ukraina.

Ansök om förskola eller skola

Personer från Ukraina som fått uppehållstillstånd och behöver förskola till barnen söker plats på samma sätt som andra kommuninvånare.

Hur man ansöker om plats till förskola Länk till annan webbplats.

Vid avsaknad av fullständigt personnummer eller tillgång till bank-id kan man ansöka på blankett som skickas in med post eller mejl.

Blankett för att ansöka till förskola Länk till annan webbplats, Länk till annan webbplats.

Skicka till
Sundbybergs stad
Barn- och utbildningsförvaltningen
172 92 Sundbyberg

alternativt e-post: bou@sundbyberg.se

Grundskolan förbereder för ett särskilt center med mottagningsklass för nya elever från Ukraina.

Flyktingar från Ukraina som söker plats i grundskolan för barn, kontakta: globala@sundbyberg.se

Om svenska skolan för nyanlända (skolverket.se) Länk till annan webbplats.

Hälso- och sjukvård

De som kommer till Sverige på flykt från Ukraina erbjuds samma sjukvård och tandvård som asylsökande. För att få tillgång till den vården behöver de först registrera dig hos Migrationsverket. Det gäller både barn och vuxna. Då får de också erbjudande om en hälsoundersökning.

Vård för de som kommer från Ukraina Länk till annan webbplats.

Rätt till vård och vaccin mot Covid 19

Barn under 18 år erbjuds vård i samma omfattning som erbjuds den som är bosatt inom regionen.

Vuxna personer över 18 år som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet har rätt till vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning.

Covid 19

Vaccinationstäckningen för Covid 19 är låg i Ukraina. I Sverige är vaccination gratis och frivillig. Asylsökande och de som vistas i Sverige utan tillstånd erbjuds också gratis vaccinationer. Det gäller även den som studerar eller arbetar i Sverige men inte är medborgare i Sverige.

Covid 19- vaccin för den som inte är svensk medborgare Länk till annan webbplats.

Möjlighet att söka jobb

Ukrainare med tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige har rätt att arbeta i Sverige. Stöd finns att få på Arbetsförmedlingen och man skriver in sig på ett av alla servicekontor.

Ви прибули з України та шукаєте роботу?

Ви переїхали до Швеції через вторгнення Росії до України? Ось інформація для тих, хто шукає роботу в Швеції. Ми постійно оновлюємо цю сторінку.

Робота в Швеції Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 13 juni 2022