Med anledning av situationen i Ukraina – så arbetar Sundbybergs stad

Sundbybergs stad är en del av Sveriges flyktingmottagande och arbetar aktivt med detta.

Information till arbetgsgivare som vill anställa en person från Ukraina

Vill ditt företag anställa en person som kommit till Sverige på grund av Rysslands invasion av Ukraina? På arbetsförmedlingen.se hittar du information om vad som gäller Länk till annan webbplats.

Samverkan i Stockholmsregionen

Sundbybergs stad deltar i Samverkan Stockholmsregionen (SSR). SSR hanterar nationella och regionala konsekvenser i Sverige och Stockholms län till följd av Rysslands invasion i Ukraina. SSR håller regelbundna möten och samordnar kommunikation och insatser. I samverkansgruppen ingår bland annat Länsstyrelsen i Stockholm, Migrationsverket, Mellersta militärregionen, Region Stockholm, Polisen och regionens kommuner.

Det här gör Sundbybergs stad

Staden bidrar med tillfälliga boenden åt Migrationsverket, som fördelas till dem som söker uppehållstillstånd. Detta gör staden tillsammans med Lokalfastigheter och Förvaltaren.

I de tillfälliga boenden som vi tillsammans bidrar med förses de boende med måltider. Vi har aktiverat boenden och har beredskap för att aktivera fler platser inom 48 timmar. 

Senast uppdaterad 17 maj 2022