Information med anledning av coronaviruset

Sundbybergs stad följer händelseutvecklingen, samverkar med ansvariga aktörer i regionen och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Våra senaste uppdateringar:

3 februari 2022: Många restriktioner tas bort den 9 februari. Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Vaccinering mot covid-19

Vaccinering mot covid-19 är det effektivaste sättet för att minska smittspridning, bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Därför är det viktigt att så många som möligt vaccineras.

Alla som är 12 år eller äldre kan få vaccin mot covid-19. Du behöver två doser vaccin för att få ett bra grundskydd mot att bli allvarligt sjuk i covid-19. Alla som är 18 år eller äldre rekommenderas också en påfyllnadsdos som förlänger och förbättrar skyddet mot sjukdomen.

Här kan du läsa mer om bokning av vaccination i Stockholms län. Länk till annan webbplats.

Det här gäller efter 9 februari

Många restriktioner tas bort 9 februari, men några åtgärder finns fortfarande kvar, bland annat inom omsorgen.

Är du sjuk med symtom på covid-19 ska du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra.

Du som är ovaccinerad behöver fortsätta att undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Folkhälsomyndigheten: Åtgärder mot covid-19 i februari Länk till annan webbplats.

Stadens verksamheter

Kultur- och fritidsverksamhet

Kultur- och fritidsverksamheterna kommer att öppna upp successivt från och med 9 februari i samband med regeringens och Folkhälsomyndighetens beslut att ta bort många restriktioner.

På respektive verksamhet finns öppettider.

Förskola och skola

Förskolor, grundskolor och gymnasiet bedriver undervisning på plats.

Sundbybergs stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär undervisning på skolorna. Förskolor och skolor ska fortsätta med anpassningar som förebygger smittspridning och utbrott.

Verksamheten fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Länk till annan webbplats.

Om ett barn eller en elev insjuknar under skoldagen ska barnet/eleven gå hem så snart som möjligt.

Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk. Återgång till förskolan och skola sker när man blivit frisk och har gott allmäntillstånd. Du ska varit feberfri minst ett dygn. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen även hos den som blivit frisk.

Sundbybergs stad tillämpar samma rekommendationer för barn i förskolan som för barn i skolåldern och vuxna.

Information från Folkhälsomyndigheten till skolor och förskolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gymnasiet och vuxenutbildningen

För vuxenutbildningar utvecklas rekommendationen med delvis undervisning på distans för att glesa ut i undervisningslokalerna men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Smittskyddsåtgärder ska göras på plats för att unvdika trängsel.

Äldre

Särskilda besöksrutiner gäller på stadens äldreboenden även efter 9 februari. Du som besöker oss behöver tänka extra på att inte komma om du har några symtom på covid-19 och att undvika kontakt med andra än din närstående.

Läs mer om våra besöksrutiner

Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, behöver fortsätta stanna hemma. Tänk på att äldre är en riskgrupp som kan bli svårt sjuka i covid-19, även om du själv bara har lindriga symtom.

Läs mer om hur covid-19 hanteras i äldreomsorgen

Kontakta myndighetsenheten om du vill ansöka om hjälp eller stöd

Du som har behov av insatser från sektorn för välfärd och omsorg kan kontakta myndighetsenheten på telefon 08-706 80 00. De har telefontid klockan 9.00-10.00. Vid akuta behov även 13.00-15.00.

Läs mer under Stöd och omsorg/Äldre

Övrigt

Lättläst information om coronaviruset

Viruset corona finns
i hela världen.

Corona orsakar en sjukdom
som heter covid-19.

Alla behöver hjälpas åt
att minska risken
för att corona sprids.

Så här kan du hjälpa till:

Tvätta händerna ofta och noggrant
med tvål och vatten.
Då minskar risken att smittas.

Använd handsprit
om du inte kan tvätta dig
med tvål och vatten.

Stanna hemma om du känner dig sjuk

Har du något av de här symtomen
ska du stanna hemma
tills du känner dig frisk.

  • Ont i halsen
  • Hosta
  • Snuva
  • Svårt att andas
  • Feber

Har du frågor om coronaviruset?

Ring telefonnummer 113 13,
Sveriges nationella informationsnummer.

Lättlästa nyheter från regeringen

På regeringen.se kan du läsa nyheter om
corona-viruset och sjukdomen covid-19.

Lättläst om coronaviruset på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Lättläst information
från Folkhälso-myndigheten

Folkhälso-myndigheten berättar
vad som är viktigt att veta om corona.

Folkhälso-myndighetens information Länk till annan webbplats.
Lättläst, uppläst och teckenspråk Länk till annan webbplats.

Viktigt att veta om viruset corona Länk till annan webbplats.
och sjukdomen covid-19 Länk till annan webbplats.

Förskola och skola

Alla barn och elever som är friska
kan gå till förskolan och skolan.

Om ditt barn har
något av de här symtomen
ska ditt barn stanna hemma.

  • Ont i halsen
  • Hosta
  • Problem med luftvägar
  • Feber

Blir ditt barn sjukt på förskolan
eller skolan
ska du hämta ditt barn direkt.

Sprid inte falsk information

Ibland när det händer viktiga saker
börjar falska rykten att spridas.

Hjälp till att hindra falska rykten.
Tänk efter vem du har fått informationen av,
och fundera över om det du har hört
är sant.

Så här jobbar Sundbybergs stad

Sundbybergs stad följer
Folkhälsomyndighetens
råd om viruset corona.

Vi arbetar även tillsammans
med andra myndigheter
och organisationer
för att hindra att viruset sprids.

Teckenspråkstolkad information

Teckenspråkstolkad information från krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Minska risken att bli sjuk - film på teckenspråk från 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information med bildstöd

Information med bildstöd för barn som är döva, hörselskadade eller har språkstörning hos Riksförbundet DHB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(Korten kan även användas som tolkhjälp för de som inte kan läsa)

Information in other languages

Information in English

You can find information in English and frequently asked questions about the corona virus (covid-19) here:

Public Health Agency of Sweden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information in other languages

Information in several other languages is also published at the Public Health Agency of Sweden.

Corona virus information in different languages Länk till annan webbplats..

If you are being vaccinated against covid-19 (14 different languages) Länk till annan webbplats..

Serveringsställen

Regeringen har beslutat att restriktionerna för serveringsställen tas bort den 9 februari.

Information från myndigheter

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs om hur och när du bör kontakta vården hos 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset.

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har bland annat sammanställt vanliga frågor och svar och information om vad du kan göra för att undvika spridning av smitta.

Region Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Stockholms webbplats Länk till annan webbplats. finns information om beredskapen i Stockholmsområdet.

Försäkringskassan

Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats. finns information om ersättningar,

113 13

Du som har frågor om coronaviruset kan ringa det nationella informationsnumret 113 13 som är öppet dygnet runt årets alla dagar. Där får du alltid säker information från myndigheterna.

Senast uppdaterad 2 maj 2022