Budget 2019

Kommunfullmäktige har antagit budgeten för 2019. Kommunalskatten är fortsatt 18,90 öre per skattekrona.

Fortsatt hög takt i befolkningstillväxten

Kommunfullmäktiges övergripande mål för 2019 fokuserar på ett antal områden: ekonomi, invånare och kommunal service, medarbetare samt jämställdhet i hela staden.

Sundbyberg har under de senaste åren varit av en Sveriges snabbast växande kommuner. Med en snabb tillväxt följer också ett stort behov av nya investeringar, inte minst i form av utökad kommunal service inom till exempel skola och omsorg. En av de största utmaningarna för ekonomin kommande år är det kommunala utjämningssystemet, där vi går ifrån att få bidrag till att ge bidrag.

Fördelning

I tabellen nedan framgår hur staden har fördelat sina intäkter i form av kommunbidrag till stadens nämnder. År 2019 tilldelas kommunstyrelsen och nämnderna ett kommunbidrag på totalt 2 373,7 miljoner kronor.

Nämndernas budgetramar

(miljoner kronor)

2019

(2018)

Kommunstyrelsen

160,5

(157,1)

Grundskole- och gymnasienämnden

667,6

(627,0)

Äldrenämnden

370,2

(357,0)

Förskolenämnden

386,8

(386,0)

Social- och arbetsmarknadsnämnden

505,8

(489,4)

Kultur- och fritidsnämnden

141,2

(130,7)

Byggnads- och tillståndsnämnden

4,7

(5,8)

Stadsmiljö- och tekniska nämnden

129,2

(125,8)

Överförmyndarnämnden

3,8

(2,8)

Revisionsnämnden

1,9

(1,9)

Valnämnden

2,0

(2,3)


2 373,7

(2285,8)


Budgeten antogs av kommunfullmäktige den 19 december 2018. Diarienumret är KS-0551/2018

Senast uppdaterad 25 februari 2019