Budget 2018

Kommunfullmäktige har antagit budgeten för 2018. Skattesatsen är 18,90 kronor per hundra kronor beskattningsbar inkomst.

Fortsatt hög takt i befolkningstillväxten

Sundbyberg fortsätter att växa i hög takt och är bland de snabbast växande kommunerna i landet. Att välkomna tusentals nya invånare de kommande åren innebär utmaningar i planeringen av en stad där alla människor får utrymme, tillhandahålla en utbyggd kommunal service och infrastruktur. Staden fortsätter därför att fokusera på god ekonomistyrning.

Fördelning

I tabellen nedan framgår hur staden har fördelat sina intäkter i form av kommunbidrag till stadens nämnder. År 2018 tilldelas kommunstyrelsen och nämnderna ett kommunbidrag på 2 285,8 miljoner kronor, vilket är 66,5 miljoner mer än 2017.

Nämndernas budgetramar

(Mnkr)


Kommunstyrelsen

157,9

Grundskole- och gymnasienämnden

627,0

Äldrenämnden

357,0

Förskolenämnden

386,0

Social- och arbetsmarknadsnämnden

488,6

Kultur- och fritidsnämnden

130,7

Byggnads- och tillståndsnämnden

5,8

Stadsmiljö- och tekniska nämnden

125,8

Överförmyndarnämnden

2,8

Revisionsnämnden

1,9

Valnämnden

2,3


2 285,8

 

Antagen av kommunfullmäktige den 28 juni 2017. Diarienummer KS-0349/2017

Senast uppdaterad 9 mars 2018