Befolkning

Under de senaste åren har Sundbybergs stad haft en av de högsta befolkningsökningarna i Sverige.

 

Befolkningsstatistik 2017Folkmängd 2017-12-31​

49 424 personer

Befolkningsökning från 2016 till 2017

1 674 personer

Födelseöverskott

525 personer

Födelseöverskott

1 146 personer

 

Källa: SCB

Befolkningsprognos

Befolkningsprognosen är viktig för planeringen och utbyggnaden av den kommunala servicen. Sundbybergs stads senaste prognos, som uppdaterades i september 2018, pekar på att drygt 74 000 personer kommer att bo i Sundbyberg år 2032. Källa: Sundbybergs stad/Statisticon

Befolkning under 2017 per stadsdel

Stadsdel

2017

Brotorp/Järvastaden

1 725

Centrala Sundbyberg

14 006

Duvbo

2 225

Hallonbergen

5 571

Lilla Alby

5 987

Rissne

7 982

Storskogen

3 157

Lilla Ursvik

1 041

Stora Ursvik

5 306

Ör

2 302

Restförda

122

Total befolkning

49 424

Källa: SCB

13 000 nya bostäder till 2032

Totalt planeras det för cirka 13 000 nya bostäder fram till år 2032.  Flest nya bostäder byggs i de stora stadsutvecklingsprojekten i Stora Ursvik, Hallonbergen, centrala Sundbyberg, Rissne och Ör.

Störst tillväxt står stadsdelen Stora Ursvik för med drygt 4 000 nya bostäder fram till år 2032. Drygt 13 000 invånare beräknas då bo i stadsdelen.

Prognos för antalet färdigställda lägenheter och småhus åren 2018-2032

Stadsdel

2018-2032

Brotorp/Järvastaden

180

Centrala Sundbyberg

2 251

Duvbo

0

Hallonbergen

3 622

Lilla Alby

293

Rissne

1 572

Storskogen

125

Stora Ursvik

4 415

Lilla Ursvik

4

Ör

820

Total bostadsbyggnad

13 282

 Källa: Sundbybergs stad/Statisticon

Prognosen bygger på de uppskattade antal bostäder som byggbolag har inrapporterat till staden. Prognosen ses över årligen och kan komma att förändras beroende på exempelvis konjunktursvängningar.

Senast uppdaterad 26 oktober 2018