Befolkning

Sundbyberg är den kommun som procentuellt sett haft den största befolkningsökningen i Sverige de senaste åren.

Befolkningsstatistik 

Källa: SCB.

Befolkningsstatistik 2017

Folkmängd 2017-12-31

49 424 personer.

Befolkningsökning från 2016 till 2017

1 674 personer.

Födelseöverskott

525 personer.

Flyttningsnetto 2015 (inflyttade minus utflyttade)

1 146 personer.

 

Befolkningsprognos

Befolkningsprognosen är viktig för planeringen och utbyggnaden av den kommunala servicen. Sundbybergs stads senaste prognos pekar på att 80 000 personer kommer att bo i Sundbyberg år 2031. Källa: Sundbyberg stad/WSP

Befolkning under år 2016 per kommundel

Källa SCB.

Område

2016

Brotorp/Järvastaden

1560

Centrala Sundbyberg

14 028

Duvbo

2 247

Hallonbergen

5 653

Lilla Alby

5 162

Rissne

7 844

Storskogen

3 121

Lilla Ursvik

893

Stora Ursvik

4862

Ör

2 251

Restförda

129

Total befolkning

47 750

 

16 000 nya bostäder till 2031

Totalt planeras det för cirka 16000 nya bostäder fram till år 2031.  Flest nya bostäder byggs i de stora stadsutvecklingsprojekten i Ursvik, Rissne, Hallonbergen, Ör och centrala Sundbyberg.

Störst tillväxt står stadsdelen Ursvik för med närmare 7 000 nya bostäder. Fullt utbyggt kommer stadsdelen att inrymma 15 000 invånare när den står klar.

Prognos för antalet färdigställda lägenheter och småhus åren 2016-2030Brotorp

420

Centrala Sundbyberg

3 100

Duvbo

50

Hallonbergen

3 900

Lilla Alby

470

Rissne

3 200

Storskogen

80

Ursvik

7 100

Ör

2900

Prognosen bygger på de uppskattade antal bostäder som byggherrar har inrapporterat till staden. Prognosen ses över årligen och kan komma att förändras beroende på exempelvis konjunktursvängningar.

Senast uppdaterad 21 februari 2018