Ekonomi och statistik

Sundbybergs stad har enligt riksjämförelser en god ekonomi. Kommunalskatten ligger på 18,90 kronor per hundralapp.

2017 gjorde Sundbybergs stad ett resultat på 236,2 miljoner kronor. Justerat för jämförelsestörande poster uppgick resultatet till 43,6 miljoner kronor.

Sundbyberg är en av landets snabbast växande kommuner med drygt 49 000 invånare. Prognoser pekar på att 74 000 personer kommer att bo i Sundbyberg år 2032.

Sundbyberg är också Sveriges minsta kommun till ytan med nio kvadratkilometer, vilket gör att Sundbyberg är en av landets mest befolkningstätaste kommun.

Senast uppdaterad 19 september 2018