Rådgivande grupper

Staden samverkar med ideell sektor och andra aktörer i formaliserade råd för att gemensamt utveckla vår stad.

Råden är referens- och samrådsorgan mellan staden och de berörda organisationerna. Pensionärsrådet och rådet för funktionshindersfrågor är kopplade till kommunstyrelsen och cykelrådet är knutet till stadsmiljö- och tekniska nämnden.

I stadens diarium kan du läsa reglementen och protokoll för de olika sammanslutningarna och se när de har sammanträden.

Senast uppdaterad 25 januari 2018