Översiktsplanekommittén

Översiktsplanekommitténs uppdrag är att ta fram en översiktsplan för staden.

Den nuvarande översiktsplanen för Sundbyberg stad antogs i april 2018, efter att kommittén tillsammans med tjänstepersoner arbetat fram ett förslag till ny översiktsplan.

Kommittén är knuten till kommunstyrelsen.

Senast uppdaterad 11 april 2019