Klimat- och hållbarhetskommittén

Klimat- och hållbarhetskommittén har en övergripande och samordnande roll i arbetet med en hållbar stad i ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

Rådet ska bland annat ta fram förslag till mål för kommunkoncernens klimat- och hållbarhetsarbete i samarbete med stadens verksamheter och följa upp de aktiviteter som genomförs i klimat- och hållbarhetsarbetet.

Kommittén är knuten till kommunstyrelsen.

Senast uppdaterad 11 april 2019