Cykelrådet

Sundbybergs stads cykelråd är ett rådgivande organ för att främja och utveckla cyklandet i Sundbybergs stad.

Cykelrådet har till syfte att bevaka utvecklingsfrågor inom cykel och framkomlighet och att vara referensorgan vid stadens utredningar, remissvar samt visionsarbete rörande satsningar på cykel.

Rådet är knutet till stadsmiljö- och tekniska nämnden.

Senast uppdaterad 10 maj 2017