Kontakta oss

Du kan kontakta Sundbybergs stad genom stadens växel 08‑706 80 00 och beskriva ditt ärende, de slussar dig till rätt person. Eller skicka e-post till verksamheterna. Adresserna hittar du här nedan.

Felanmälan

Du kan göra felanmälan till servicecenter på telefonnummer 08-706 65 00 vardagar klockan 9–11 och 13–15. Du kan även göra felanmälan i stadens app eller webbformulär för att rapportera trasiga lampor, påkörda gatuskyltar, glassplitter på trottoarer med mera.

Läs mer och ladda ner appen för felanmälan. 

Akut felanmälan på kvällar och helger

Vid akuta fel, som en vattenläcka utanför kontorstid, ring 08-733 03 83.

Synpunkter, klagomål, medborgarförslag

Vill du lämna synpunkter eller klagomål på stadens verksamheter eller lämna medborgarförslag  kan du göra det när som helst via stadens e-tjänst. Välkommen att höra av dig! 

Lämna synpunkter, klagomål eller medborgarförslag.

Kontakta politiker

Kontaktuppgifter till stadens politiker och information om deras politiska uppdrag hittar du via länken nedan.

Kontaktuppgifter till stadens politiker Länk till annan webbplats.

Skicka e-post till stadens verksamheter

Skriv till stadens verksamheter. Här nedan hittar du stadens officiella e-postadresser.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förskolenämnden:
forskolenamnden@sundbyberg.se

Grundskole- och gymnasienämnden:
grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Social- och arbetsmarknadsnämnden:
socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Stadsledningskontoret

Kommunstyrelsen:
kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden:
kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen

Stadsmiljö- och tekniska nämnden:
stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Byggnads- och tillståndsnämnden:
byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Äldreförvaltningen

Äldrenämnden:
aldrenamnden@sundbyberg.se

Valnämnden

valnamnden@sundbyberg.se

Överförmyndarnämnden

overformyndarnamnden@sundbyberg.se

Senast uppdaterad 15 februari 2021