Barn och utbildning

Barn- och utbildningsförvaltningen i Sundbyberg arbetar för att stimulera individens alla sinnen och främja det livslånga lärandet. Varje anställd arbetar utifrån en gemensam syn på barn och ungdomars både lärande och utveckling. Det politiska ansvaret ligger på förskolenämnden och grundskole- och gymnasienämnden.

Förvaltningschef Johan Malmgren

Förvaltningschef
Marie Truedsson

Förvaltningen arbetar till exempel med att se till att barn med svåra hinder får gå i särskola eller att införa enskild skolbarnsomsorg. Enheterna är:

Sundbybergs förskolor

Det finns 40 förskolor i kommunen. 29 av dessa är kommunala och 11 är i annan regi. När ditt barn fyllt ett år kan det börja gå i förskola. Enhetschef: Jan-Henrik Aili

Sundbybergs skolor

När ditt barn fyllt sex år får det börja i skolan. Det finns åtta kommunala och fyra fristående skolor i Sundbyberg. Av dem är två kommunala och två fristående högstadieskolor. Enhetschef: Monica Vesterlund Olsson

Sundbybergs gymnasieskolor

Efter årskurs nio kan ditt barn börja plugga på gymnasiet. Det finns ett kommunalt yrkesgymnasium och ett fristående gymnasium i Sundbyberg. Enhetschef: Monica Vesterlund Olsson

Sundbybergs elevhälsa

För att ditt barn ska må bra och få hjälp vid någon skada finns det skolsköterskor/skolläkare på ditt barns skola. Enhetschef: Monica Arvidsson

Sundbybergs Globala

Enheten arbetar med modersmål för barn och ungdomar som studerar i Sundbyberg och ger även studiehandledning för nyanlända elever i de kommunala grundskolorna. Sundbybergs Globala genomför även introduktionssamtal med de nyanlända eleverna i grundskolan. Enhetschef: Ildiko Nordgren

Senast uppdaterad 15 juni 2018