Förvaltningar

Det finns sex förvaltningar i Sundbybergs stad, en per nämnd med undantag för stadsmiljö- och serviceförvaltningen som arbetar för två nämnder liksom barn- och utbildningsförvaltningen. Det finns också två kanslier.

Stadsdirektör

Jan Eriksson

På förvaltningarna arbetar tjänstepersoner för att nämndens beslut ska kunna genomföras. Förvaltningschefen leder och samordnar arbetet och är också länk mellan nämnden och verksamheten. Nämnderna består av förtroendevalda politiker.

Tjänstemannaorganisationen består av:

  • Stadsledningskontoret
  • Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
  • Äldreförvaltningen
  • Kultur- och fritidsförvaltningen
  • Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen
  • Barn- och utbildningsförvaltningen
  • Valnämndens kansli
  • Överförmyndarkansliet
Klicka på bilden för att se skiss på Sundbybergs stads organisation.

Bilden visar hur stadens organisation ser ut. Klicka på bilden för större format.

Senast uppdaterad 10 februari 2021