Förvaltningar

Det finns sex förvaltningar i Sundbybergs stad. Stadsledningskontoret stödjer tre nämnder, stadsmiljö- och serviceförvaltningen stödjer två nämnder och övriga förvaltningar stödjer en nämnd var.

Stadsdirektör

Jan Eriksson

På förvaltningarna arbetar tjänstepersoner för att nämndens beslut ska kunna genomföras. Förvaltningschefen leder och samordnar arbetet och är också länk mellan nämnden och verksamheten. Nämnderna består av förtroendevalda politiker.

Tjänstemannaorganisationen består av:

  • Stadsledningskontoret
  • Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
  • Äldreförvaltningen
  • Kultur- och fritidsförvaltningen
  • Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen
  • Barn- och utbildningsförvaltningen
Klicka på bilden för att se skiss på Sundbybergs stads organisation.

Bilden visar hur stadens organisation ser ut. Klicka på bilden för större format.

Senast uppdaterad 10 maj 2021