Så här röstar du

Här kan du läsa om hur det går till att rösta. Du kan rösta på valdagen den 26 maj eller förtidsrösta från den 8 maj.

Under Vanliga frågor om EU-valet kan du läsa mer om vad som händer i vallokalen och vilket stöd som finns för dig som till exempel har en funktionsnedsättning.

Rösta på valdagen den 26 maj

Om du har rösträtt får du ett röstkort skickat till den adress där du är folkbokförd. På ditt röstkort står det vilka val du har rösträtt i och vilken vallokal du ska gå till. Du ser också vallokalens adress.

Alla vallokaler har öppet 8.00–21.00 den 26 maj. Tänk på att de flesta röstar ungefär mellan klockan 13–17 på valdagen. Då kan det bli kö i vallokalen.

Vallokaler i Sundbyberg

Har du inte fått ditt röstkort eller till exempel tappat bort det kan du beställa ett nytt hos Länsstyrelsen. Du kan också få en dubblett i en lokal för förtidsröstning.

Länsstyrelsen Stockholmlänk till annan webbplats

Så här går det till när du kommer till vallokalen

1. Ta valkuvert och valsedlar
Vid ingången till vallokalen brukar det finnas bord där valsedlarna har lagts ut. Genom att ta valsedlar för flera partier kan du undvika att någon ser vad du tänker rösta på. Det finns också blanka valsedlar där du kan skriva namnet på ett parti som inte har egna valsedlar.

Vid ingången till vallokalen står oftast en röstmottagare som delar ut valkuvert och som visar dig och andra väljare till en ledig valskärm.

2. Gör i ordning rösten bakom en valskärm
Du gör i ordning din röst bakom en valskärm. Du ska bara lägga en valsedel i valkuvertet. Försegla kuvertet så inte röstsedeln faller ut.

Det finns en penna bakom varje valskärm som du kan använda om du vill personrösta. Då sätter du ett kryss i rutan framför den kandidat som du helst vill ska bli vald för partiet.

Det ska bara vara en person åt gången bakom valskärmen. Det är för att ingen ska kunna veta vad du röstar på. Om du behöver hjälp med att rösta kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få under Vanliga frågor om EU-valet.

3. Lämna rösten till röstmottagarna
När du har lagt valsedeln i kuvertet går du fram till röstmottagarna och lämnar fram valkuvertet. När du överlämnar rösten måste du kunna visa att du är du. Det gör du genom att:

  • Visa en id-handling.
  • Du är känd av röstmottagaren.
  • Någon annan intygar din identitet. Den personen måste i så fall visa id-handling eller vara känd av röstmottagaren.

Röstmottagarna lägger ner valkuvertet i valurnan. Samtidigt prickar de av dig i röstlängden, så att de kan se att du har röstat. Det är för att varje person bara ska kunna rösta en gång. Röstmottagarna ställer kontrollfrågor till varandra för att vara säkra på att de prickar av rätt person. Det kan ta lite tid, men det är viktigt för att röstningen ska gå rätt till.

Rösta i förtid från den 8 maj

Om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen kan du rösta i förtid. Det kan du göra i vilken lokal som helst i landet. Du kan även förtidsrösta på valdagen.

Här kan du förtidsrösta i Sundbyberg

För att kunna förtidsrösta måste du ha med dig både en id-handling och ditt röstkort. Om du har glömt röstkortet kan du få en dubblett i lokalen. Om du inte har någon id-handling kan någon annan intyga din identitet i vallokalen. Den personen måste då kunna visa en id-handling.

Så här går det till när du kommer till vallokalen

1. Ta valkuvert och valsedlar
Vid ingången till vallokalen brukar det finnas bord där valsedlarna har lagts ut. Genom att ta valsedlar för flera partier kan du undvika att någon får reda på vad du tänker rösta på. Det finns också blanka valsedlar där du kan skriva namnet på ett parti som inte har egna valsedlar.

Vid ingången till vallokalen står oftast en röstmottagare som delar ut valkuvert och som visar dig och andra väljare till en ledig valskärm.

2. Gör i ordning rösten bakom en valskärm
Bakom valskärmen gör du i ordning din röst. Du ska bara lägga en valsedel i valkuvertet. Försegla kuvertet så inte röstsedeln faller ut.

Det finns en penna bakom varje valskärm som du kan använda om du vill personrösta. Då sätter du ett kryss i rutan framför den kandidat som du helst vill ska bli vald för partiet.

Det ska bara vara en person åt gången bakom valskärmen. Det är för att ingen ska kunna veta vad du röstar på. Om du behöver hjälp med att rösta kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få under Vanliga frågor om EU-valet.

3. Lämna rösten till röstmottagarna
Därefter går du till röstmottagarna och lämnar fram valkuvertet eller valkuverten. Då måste du kunna visa att du är du. Det gör du genom att:

  • Visa en id-handling
  • Vara känd av röstmottagaren
  • Någon annan intygar din identitet. Den personen måste i så fall visa sin id-handling eller vara känd av röstmottagaren.

Du måste också lämna ditt röstkort. Röstmottagaren stoppar ned röstkortet och valkuvertet i ett fönsterkuvert som klistras igen. Röstmottagaren antecknar i en väljarförteckning att du har lämnat en förtidsröst. Fönsterkuvertet läggs sedan ner i en uppsamlingslåda.

4. Rösten skickas till din vallokal
Fönsterkuvertet med din röst skickas till vallokalen i det valdistrikt där du bor. När vallokalen har stängt på valdagen prickas du av i röstlängden. Om du har förtidsröstat skiljs röstkortet från valkuvertet innan det läggs ner i valurnorna. På så vis kan ingen veta vad du har röstat på. Ditt valkuvert läggs ner i valurnan tillsammans med de andra väljarnas valkuvert. Därefter öppnas alla valkuvert och valsedlarna räknas.

Du kan alltid "ångerrösta" på valdagen genom att gå till din vallokal och rösta som vanligt. Då är det den rösten som kommer att räknas istället för din förtidsröst.

Senast uppdaterad 2 april 2019