EU-val 2019

Den 26 maj är det EU-val. Då väljer vi vilka som ska representera Sverige i Europaparlamentet under de kommande fem åren.

I början av maj skickas röstkorten ut till alla röstberättigade. Adressen till din vallokal står på röstkortet. Det är där du röstar på valdagen. Alla vallokaler har öppet mellan 8.00–21.00 på valdagen. Ta med id-handling när du ska rösta. Om du förtidsröstar behöver du också ta med ditt röstkort.

Har du inte fått ditt röstkort senast den 8 maj, eller tappat bort det, kan du kontakta länsstyrelsen för att få ett nytt. Du kan också få en dubblett av ditt röstkort i en lokal för förtidsröstning i Sundbyberg.

Länsstyrelsen Stockholmlänk till annan webbplats

Förtidsrösta

Du kan förtidsrösta från den 8 maj . Då kan du rösta i valfri lokal som har öppet för förtidsröstning. Ta med id-handling och röstkort när du ska förtidsrösta.

Förtidsrösta i Sundbyberg

Vad är EU?

EU är ett samarbete mellan 28 europeiska länder. Genom EU fattar länderna tillsammans beslut i frågor om till exempel handel, miljö och jordbruk. Sverige gick med i EU 1995.

Läs mer om vad EU görlänk till annan webbplats

Information på andra språk

Genom att klicka på "Translate" kan du översätta den här sidan till ett annat språk. Hos Riksdagen finns mer information om valet på olika språk.

Om EU-valet på andra språklänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 2 april 2019