Stöd och service för vissa funktionsvariationer (LSS) – ansökan