Begäran om samtycke - försäljning av fastighet eller lägenhet