Serveringstillstånd för enstaka tillfällen – ansökan