Försäljningstillsånd tobak – anmälan om upphörande