E-tjänster Näringsliv

Här kan du som har serveringstillstånd göra ansökningar när det gäller ditt tillstånd. Det kan gälla både tillfälliga och permanenta ändringar.

Tillfälliga ändringar i tillståndet är exempelvis när du behöver söka en tillfälligt utökad serveringstid och exempel på en permanent ändring är om du utökar din lokal eller vill utöka serveringstiden. Du som redan har serveringstillstånd kan även ansöka om ett helt nytt serveringstillstånd inom Sundbybergs stad.

Anmälningar som rör det befintliga serveringstillståndet

Här kan du anmäla flera olika typer av förändringar när det gäller ditt serveringstillstånd. Det kan röra sig om följande:

  • Förändringar i ägande och ändringar i bolagets sammansättning
  • Förändringar i verksamhet
  • Serveringslokal vid catering
  • Kryddning av egen snaps
  • Provsmakning av alkoholdrycker
  • Upphörande av serveringstillstånd

Serveringsansvarig personal

Som tillståndshavare kan du själv uppdatera de som anmälts som serveringsansvariga på restaurangen. Ändringen gäller omedelbart och du kan själv ta fram en utskrift på förändringen. En utskrift på ändringen kommer att skickas till dig som bekräftelse.

Restaurangregister

När du klickat på länken till e-tjänsten "Serveringstillstånd" under Relaterat innehåll finns en flik där du kan se vilka aktuella serveringstillstånd det finns i Sundbybergs stad.

Vem kan använda e-tjänsten?

Personer som finns registrerade som firmatecknare, restaurangchefer och andra ombud kan använda e-tjänsten. För att en restaurangchef eller andra ombud ska kunna logga in måste firmatecknaren först ha meddelat Sundbybergs stads alkoholhandläggare om vilken restaurang ombudet har behörighet att göra förändringar för. Uppge namn och personnummer för ombudet samt restaurang och gatuadress i anmälan. Inloggning till e-tjänsten hittar du under Relaterat innehåll.

Beställning av inloggning till e-tjänsten serveringstillstånd

​Asterisk (*) betyder att fälten är obligatoriska.

Senast uppdaterad 26 oktober 2017