Folkbokförd i annan kommun, ansöka om plats på skola, förskoleklass och fritidshem