Sundbybergs stadsarkiv

Begära ut allmän handling

Det är en lagstadgad rätt i Sverige att kunna ta del av allmänna handlingar ur myndigheters arkiv.

Om handlingen är offentlig (alltså inte omfattas av någon sekretess) har du rätt att vara anonym med din begäran. Vi har inte rätt att fråga dig varför du vill ta del av handlingen eller vad du ska ha informationen till.

Att studera arkivhandlingar på plats i stadsarkivet kostar ingenting. Upp till nio kopior är gratis och från och med den tionde tar vi ut en kopieavgift i enlighet med en av kommunfullmäktige fastställd taxa.

Vill du ta del av en handling från stadsarkivet kan du kontakta stadsarkivarien. Söker du ett betyg från grund- eller gymnasieskolan kan du använda dig av formuläret nedan.

Sekretess

Vissa handlingar som finns i stadsarkivet omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400). Vill du ta del av en sådan handling måste vi genomföra en sekretessprövning på uppgifterna i handlingen, och vi kommer då behöva fråga dig vem du är och i vilket syfte du vill ta del av dessa uppgifter. Med en så kallad maskad kopia av den begärda sekretessbelagda handlingen medföljer en besvärshänvisning.

Grundskole- eller gymnasiebetyg

Vill du ha en kopia på dina skolbetyg? Fyll i formuläret nedan. Från och med 2012 finns även betyg från de friskolor som ligger inom kommunen i stadsarkivet.

I enlighet med Dataskyddsförordningen skickar Sundbyberg stad inga personuppgifter via e-post. Du kan därför endast få ditt betyg som papperskopia till en postadress.

Om du vill att vi ska kunna kontakta dig vid eventuella svårigheter att hitta ditt betyg eller vid behov av kompletterande uppgifter så kan du uppge e-postadress eller telefonnummer i fältet nedan.


Senast uppdaterad 7 januari 2020