Så söker du i diariet

I webbdiariet kan du hitta dokument och ärenden från 1 januari 2012. Du kan till exempel söka efter handlingar, ärenden och protokoll från nämndernas sammanträden, men också ta del av övriga inkommande eller utgående handlingar.

Hitta i webbdiariet

När det är sammanträde publiceras föredragningslistan cirka 10 dagar i förväg. Protokollet publiceras senast 14 dagar efter sammanträdet.

Om du letar efter dokument och ärenden från 1999-2011 kan du söka i det gamla webbdiariet.

Flertalet av stadens handlingar kan du få tillgång till direkt från diariet som en pdf-fil (via Adobe reader). Den vanligaste anledningen till att en handling inte finns tillgänglig i webbdiariet är att den innehåller personuppgifter, som enligt personuppgiftslagen (PUL) inte får publiceras på internet utan tillstånd. En annan anledning kan vara att uppgifter i handlingen omfattas av sekretess. 

Om en handling du vill ta del av inte finns tillgänglig i webbdiariet, kontakta den nämnd som handlingen rör, se under "Kontakt". Alla nämnder i staden är egna myndigheter som ansvarar för sina handlingar.

Tips på hur du söker i diariet

Det finns två diarier för Sundbybergs stad att söka i. Ett för handlingar och ärenden från år 1999 till år 2011, och ett från år 2012 och framåt. Här får du tips på vad du kan söka efter i det nya diariet.

Årets sammanträden

Under Årets sammanträden visas alla nämnders sammanträdesdatum för i år. För att komma till ett specifikt sammanträde och ta del av föredragningslista och de ärenden som ska behandlas, klickar du på det datum du är intresserad av. När sammanträdet är genomfört hittar du även protokollet här.

Månadens sammanträden

För att se vilka datum alla nämnder sammanträder just denna månad kan du gå direkt till Månadens sammanträden. Du kan sedan bläddra med pilarna mellan föregående och kommande månader. Om du klickar på nämnden så kan du även här ta del av föredragningslista, ärenden och protokoll.

Styrande dokument

Under fliken Styrande dokument finns stadens styrande dokument sorterade i olika ämneskategorier. Exempel på styrande dokument är taxor, avtal, riktlinjer och planer.

Postlista

Under Postlista kan du se inkommande och utgående post. Du kan avgränsa dina sökningar i rullmenyerna till vänster. Vill du avgränsa din sökning till en specifik nämnds postlista, gör du detta genom att bocka av rutan "Alla" och sedan bocka i rutan framför nämnden (eller nämnderna) som du är intresserad av.

Lyssna på och läs webbdiariet med DAISY

Du vet väl att du kan få handlingar i webbdiariet som Mp3-filer på en DVD-skiva, som du sedan kan lyssna på din dator? För mer information och beställning av handlingar på DAISY-skiva, skicka e-post till kommunstyrelsen.

Senast uppdaterad 3 april 2018