Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen ger dig insyn i all offentlig verksamhet, det vill säga stat, kommun och region. Offentlighetsprincipen innebär att alla, såväl svenska som utländska medborgare, har rätt att ta del av brev och handlingar som kommer till och skickas från myndigheter och förvaltningar.

Syftet med offentlighetsprincipen är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och anställda inom offentlig sektor arbetar. På så sätt har du också möjlighet att påverka verksamheten. Denna rättighet är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle.

Handlingsoffentligheten ger var och en rätt att begära att få del av allmänna handlingar och vanligtvis utan att behöva tala om varför eller vem man är. Sundbybergs stad ger dig möjligheten att söka direkt i diariet.

Senast uppdaterad 11 februari 2020