Personuppgiftsincident för medborgare

Du rapporterar både om du vet att det inträffat en incident, om du misstänker att det har inträffat en incident eller om du ser en risk för att det kan inträffa en incident.

Hantering av personuppgifter

Sundbybergs stad hanterar de personuppgifter du lämnar i detta formulär i syfte att behandla din anmälan om en personuppgiftsincident. Staden kommer att spara dina uppgifter så länge personuppgiftsincidenten utreds internt.
Läs mer om hur staden hanterar personuppgifter

 Vilken typ av incident anmäler du? * (obligatorisk)
Vilken typ av incident anmäler du?När inträffade incidenten?
När inträffade incidenten?
När upptäcktes incidenten?
När upptäcktes incidenten?
Vems personuppgifter berörs? * (obligatorisk)
Vems personuppgifter berörs?


Ingår känsliga personuppgifter? * (obligatorisk)
Ingår känsliga personuppgifter?Beror incidenten på arbetssätt eller på en teknisk lösning? * (obligatorisk)
Beror incidenten på arbetssätt eller på en teknisk lösning?
Har obehöriga kommit åt personuppgifterna? * (obligatorisk)
Har obehöriga kommit åt personuppgifterna?Är personen vars personuppgifter läckt informerad? * (obligatorisk)
Är personen vars personuppgifter läckt informerad?

Känsliga personuppgifter är uppgifter om

  • etniskt ursprung
  • politiska åsikter
  • religiös eller filosofisk övertygelse
  • medlemskap i en fackförening
  • hälsa
  • en persons sexualliv eller sexuella läggning
  • genetiska uppgifter
  • biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person.