Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Titel Diarienummer
Kallelse och föredragningslista till stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 februari 2018 STN-1373/2017
Information från stadsmiljö- och serviceförvaltningen
Beslut om att närvara vid stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 februari 2018
Svar på remiss - Inbjudan från Vattenmyndigheten att lämna synpunkter på samråd inom vattenförvaltningen STN-1293/2017
Svar på remiss - Detaljplan för utökat planområde på del av Sundbyberg 2:30 som avser ny infart till Freden Större 14, Östra Madenvägen i Sundbyberg STN-0803/2017
Medborgarförslag - Skolmaten bör ha vegetariskt alternativ på samma grunder som icke vegetariskt alternativ STN-0039/2018
Medborgarförslag - Se till att det finns en badplats utomhus i sjö i Sundbybergs kommun STN-1076/2017
Investeringsprojekt 90428 - Huvudcykelstråk Rosengatan - beslut om godkännande av förstudie och att påbörja genomförande STN-0882/2017
Investeringsprojekt 90577 - Kyrkogårdsvägen etapp 2 och 3 - beslut om att godkännas förstudie och påbörja genomförande STN-0616/2017
Revidering av stadsmiljö- och tekniska nämndens delegationsordning STN-0030/2018
Stadsmiljö- och tekniska nämndens verksamhetsberättelse med bokslut 2017 STN-1310/2017
Uppföljning av internkontrollplan för stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017 i samband med verksamhetsberättelse STN-0490/2017
Stadsmiljö- och serviceförvaltningens redovisning av synpunkter och felanmälningar september - december 2017 STN-0498/2017
Fyllnadsval av 2 ersättare till stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskott STN-0008/2018
Anmälan av delegationsbeslut februari 2018 STN-0003/2018