Kultur- och fritidsnämnden

Titel Diarienummer
Kallelse med föredragningslista till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 februari 2018 KFN-0001/2018
Information om Passa vidare
Verksamhetsberättelse med bokslut 2017 KFN-0053/2018
Uppföljning av internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden år 2017 KFN-0032/2018
Differentierade avgifter på Kultur Sundbyberg KFN-0160/2017
Verksamhetsbidrag år 2018, Tamashiegoe Dojo KFN-0276/2017
Verksamhetsbidrag år 2018, Sundbybergs IK Fotboll KFN-0242/2017
Verksamhetsbidrag för anordnande av skogsskola år 2018, SIK Orientering KFN-0222/2017
Lovbidrag för sommarlovsaktiviteter år 2018, SummerCamp, Unga örnar KFN-0288/2017
Lovbidrag för sommarlovsaktiviteter år 2018, Sundbybergs IK Friidrott KFN-0248/2017
Svar på remiss - Detaljplan för Tvärbanans spårvagnsdepå i Rissne, Sundbybergs stad KFN-0307/2017
Svar på remiss - Detaljplan för blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, Torget - granskning KFN-0038/2018
Svar på remiss - Detaljplan för ny infart på fastigheterna Sundbyberg 2:30 och Freden större 14, Östra Madenvägen i Hallonbergen - granskning KFN-0039/2018
Svar på remiss - Detaljplan för parker och blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, Vallen - samråd KFN-0037/2018
Svar på medborgarförslag - Jag föreslår att Sundbyberg verkar för att bli värd för Artscape, gatukonstfestival, senast 2019 KFN-0296/2017
Svar på medborgarförslag - Flytta Sundbybergs IP till Milot i Ursvik KFN-0297/2017
Delegationsbeslut redovisade på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 februari 2018 KFN-0001/2018