Grundskole- och gymnasienämnden

Titel Diarienummer
Informationspunkt
Kallelse med föredragningslista till grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 20 februari 2018 GGN-0001/2018
Grundskole- och gymnasienämndens verksamhetsberättelse med bokslut 2017 GGN-0066/2018
Uppföljning av grundskole- och gymnasienämndens internkontrollplan 2017 GGN-0044/2018
Rapport gällande aktivitetsansvaret i Sundbyberg höstterminen 2017 GGN-0018/2018
Studieresultatsrapport för grundskolan höstterminen 2017, kommunövergripande samt rapport från respektive skola GGN-0022/2018
Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål för perioden 2017-09-01 - 2017-12-31 GGN-0031/2018
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans mediciniska insats 2017 GGN-0045/2018
Svar på beslut från byggnads- och tillståndsnämnden gällande föreläggande GGN-0019/2018
Behov av ytterligare platser i förskoleklass inför höstterminen 2018 GGN-0069/2018
Svar på ledamotsinitiativ Socialdemokraterna - Inför ett skolråd i Sundbyberg GGN-0830/2017
Svar på ledamotsinitiativ Socialdemokraterna - Värna kompetens och delaktighet GGN-0831/2017
Svar på remiss - Detaljplan för blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, TORGET - beslut om granskning GGN-0070/2018
Svar på remiss - Detaljplan för parker och blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, VALLEN - beslut om samråd GGN-0071/2018
Svar på remiss - Detaljplan för utökat planområde på del av Sundbyberg 2:30 som avser ny infart till Freden större 14, Östra Madenvägen i Sundbyberg - beslut om granskning GGN-0076/2018
Delegationsbeslut redovisade på nämnden den 20 februari 2018 GGN-0001/2018