Kultur- och fritidsnämnden

Titel Diarienummer
Kallelse med föredragningslista till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 december 2017 KFN-0001/2017
Återrapportering från sommarens kolloverksamhet på Gräddö
Information om Allaktivitetshuset
Verksamhetsbidrag år 2018, Sundbybergs Badmintonklubb KFN-0277/2017
Verksamhetsbidrag år 2018, Sundbybergs IK Bowling KFN-0226/2017
Verksamhetsbidrag år 2018, Sundbybergs Scoutkår KFN-0230/2017
Verksamhetsbidrag år 2018, Konståkningsklubben Sundbyberg KFN-0236/2017
Verksamhetsbidrag för kartproduktion år 2018, Sundbybergs IK Orientering KFN-0234/2017
Verksamhetsbidrag år 2018 för kvällsfotboll, Sundbybergs IK Fotboll KFN-0243/2017
Verksamhetsbidrag år 2018, Duvbo IK KFN-0241/2017
Verksamhetsbidrag år 2018, Sundbybergs Orkesterförening KFN-0249/2017
Verksamhetsbidrag år 2018, Svenska med baby KFN-0240/2017
Verksamhetsbidrag år 2018, stjärnjouren KFN-0283/2017
Verksamhetsbidrag år 2018, Nya Teaterpiraterna KFN-0235/2017
Projektbidrag för teaterprojektet Kompassen år 2018, Teater SAT KFN-0250/2017
Verksamhetsbidrag år 2018, Föreningen för iranska pensionärer/blivande pensionärer i Sundbyberg och omnejd KFN-0246/2017
Verksamhetsbidrag år 2018, S:t Petrus scoutkår i Hallonbergen KFN-0251/2017
Verksamhetsbidrag år 2018, Det Nya Museet KFN-0255/2017
Projektbidrag för digitalisering av Det Nya Museets konstsamling år 2018, Det Nya Museet KFN-0256/2017
Lovbidrag, Passa vidare Sundbybergs IK, 2018 KFN-0272/2017
Internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden år 2018 KFN-0299/2017
Yttrande över översiktsplan för Sundbybergs stad - utställningsskedet KFN-0300/2017
Delegationsbeslut redovisade på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 december 2017 KFN-0001/2017