Kultur- och fritidsnämnden

Titel Diarienummer
Kallelse till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 juni 2017 KFN-0001/2017
Tilläggslista till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 juni 2017 KFN-0001/2017
Information från förvaltningen
Utredning om hur barn och ungdomar från ekonomiskt utsatta hem i större utsträckning kan delta i fritidsaktiviteter KFN-0058/2016
Utredning om möjligheten att införa musikskolepeng KFN-0055/2017
Kultur- och fritidsnämndens arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan KFN-0096/2016
Förfrågningsunderlag för upphandling av biblioteksdatasystem ref.nr 2017-120 KFN-0036/2017
Verksamhetsbidrag för Höstlovsbasket år 2017, Duvbo IK KFN-0077/2017
Verksamhetsbodrag för Floorballweek år 2017, Duvbo IK KFN-0078/2017
Regler, taxor och avgifter för hyra av kultur och fritidsnämndens lokaler KFN-0288/2015
Svar på medborgarförslag – Det här handlar om barn som behöver aktiviteter på sommarlovet när deras föräldrar jobbar KFN-0116/2017
Svar på medborgarförslag - Jag tycker att alla barn ska få lära sig att fiska på vintern när det är lov. KFN-0117/2017
Yttrande över detaljplan för påbyggnation av bostäder på fastigheten Franstorp 1 och ändrad användning för del av Sundbyberg 2:4, Franstorpsvägen i Lilla Alby KFN-0111/2017
Yttrande över detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten Orgeln 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg KFN-0112/2017
Yttrande över förslag till Näringslivspolicy för Sundbybergs stad KFN-0115/2017
Yttrande över förslag till mobilitetsprogram för Sundbybergs stad KFN-0118/2017
Yttrande över motion - Återinför Rissneambassadörerna! Väckt av Marie Lundman Völker (S) och Kajsa Adenbäck (S) KFN-0091/2017
Delegationsbeslut redovisade på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 juni KFN-0001/2017
Verksamhetsbidrag och bidrag till lokalkostnad för teater Bristol, föreningen Friteatern, år 2017 KFN-0226/2016