Kultur- och fritidsnämnden

Titel Diarienummer
Kallelse till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 4 maj 2017 KFN-0001/2017
Tilläggslista till kultur- och fritidsnämndens sammanträde torsdag den 4 maj 2017 KFN-0001/2017
Information från förvaltningen
Tertialrapport 1 med helårsprognos per den sista april 2017 KFN-0089/2017
Utredning om kultur och fritidsverksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning i Sundbyberg KFN-0088/2017
Tilldelning av Sundbybergs stads kulturstipendium år 2017 KFN-0015/2017
Stipendium för idrottsledare och ungdomsledare 2017 KFN-0082/2017
Verksamhetsbidrag för teaterprojek hösten 2017 och våren 2018, Teaterpiraterna KFN-0068/2017
Verksamhetsbidrag för Basket Summer Camp år 2017, Duvbo IK KFN-0079/2017
Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av friidrottskollo år 2017, Sundbybergs IK KFN-0064/2017
Ansökan om verksamhetsbidrag för fotbollsskola år 2017, Sundbybergs IK KFN-0069/2017
Svar på medborgarförslag - flera lagliga graffiti väggar i centrala Sundbyberg och runt om i Sundbyberg KFN-0051/2017
Svar på medborgarförslag - Den finska nationella minoriteten bör läggas till de prioriterade grupperna i Sundbybergs Stad KFN-0054/2017
Yttrande över planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019-2020 KFN-0090/2017
Yttrande över Sundbybergs stads strategi för digitalisering Yttrande över Sundbybergs stads strategi för digitalisering KFN-0080/2017
Yttrande över detaljplan för fastigheterna LÅDMAKAREN 3, LÅDMAKAREN 4 och del av Sundbyberg 2:26, Sundbybergs stad KFN-0073/2017
Yttrande över detaljplan för del av BÄVERN 2 och del av SUNDBYBERG 2:17, Friluftsvägen, Storskogen. Bostäder i Sundbybergs stad KFN-0074/2017
Yttrande över detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten Päronet 2, Grahamsvägen i Lilla Ursvik, Sundbybergs stad KFN-0075/2017
Departementspromemoria - Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop KFN-0070/2017
Delegationsbeslut om bidrag till extra sommarlovsaktiviteter år 2017 KFN-0299/2016
Delegationsbeslut redovisade på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 4 maj 2017 KFN-0001/2017
Uppdrag om kartläggning gällande nyttjandegrad av Sundbybergs stads idrottsanläggningar och -lokaler KFN-0110/2017