Kultur- och fritidsnämnden

Titel Diarienummer
Information från förvaltningen
Kallelse till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 februari 2017 KFN-0001/2017
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse med årsbokslut 2016 KFN-0023/2017
Tilläggslista till kultur- och fritidsnämndens sammanträde torsdag den 23 februari 2017 KFN-0001/2017
Uppföljning av internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden år 2016 KFN-0028/2017
Internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden år 2017 KFN-0331/2016
Strategi för att bidra till ökad läsning bland barn och ungdomar KFN-0009/2016
Taxor och avgifter för hyra av kultur och fritidsnämndens lokaler KFN-0288/2015
Verksamhetsbidrag år 2017, SIK orientering för kartproduktion KFN-0010/2017
Verksamhets- och projektbidrag år 2017, Verdandi KFN-0295/2016
Verksamhets- och projektbidrag, Skogsskola 2017, Sundbybergs IK Orienteringssektionen KFN-0341/2016
Ledamotsinitiativ - Ett handslag för kulturen. Väckt av Kajsa Adenbäck (S) KFN-0349/2016
Ledamotsinitiativ gällande verksamhets- och projektbidrag gällande teater Bristol, föreningen Friteatern, år 2017 KFN-0350/2016
Riktlinjer med bedömningskriterier för kultur- och fritidsnämndens kulturstipendium och stipendium för idrottsledare och ungdomsledare KFN-0024/2017
Svar på medborgarförslag - Lägg en matta på grusfotbollsplanen på Duvkullavägen 39. KFN-0273/2016
Svar på medborgarförslag - Multifriidrottshall Gesällvägen och Östra Madenvägen där man vill bygga 700 bostäder! KFN-0274/2016
Svar på medborgarförslag - Det saknas tillräckliga möjligheter för spontanidrott för boende i alla åldrar i Stora Ursvik KFN-0320/2016
Svar på medborgarförslag – Fritidsgård i Stora Ursvik KFN-0343/2016
Svar på medborgarförslag - Skapa bättre möjligheter för föreningslivet i stadsdelen Lilla Ursvik (östra Ursvik) KFN-0352/2016
Svar på medborgarförslag - Barnen i Ursvik blir allt äldre och behovet av en fritidsgård börjar bli allt mer motiverat KFN-0344/2016
Svar på medborgarförslag - Bassängbad KFN-0321/2016
Intresseanmälningar och avtal för drift av Toppstugan KFN-0027/2017
Yttrande över detaljplan för skelettplan västra Ursvik, tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge, Sundbybergs stad KFN-0005/2017
Yttrande över detaljplan för Kistagrenen, tvärbana genom Rissne, Sundbybergs stad KFN-0011/2017
Yttrande över detaljplan för nya kontors- och verksamhetslokaler på fastigheten Kronan 1 samt del av fastigheten Sundbyberg 2:17, vid Sturegatan, Ekensbergsvägen, Prästgårdsgatan och Tallgatan i centrala Sundbyberg. KFN-0340/2016
Delegationsbeslut redovisade på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 februari KFN-0001/2017
Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad KFN-0185/2016