Kommunfullmäktige

Titel Diarienummer
Förändring i kommunfullmäktiges borgensskrivning till Sundbybergs stadshus AB och Fastighets AB Förvaltaren KS-0137/2017
Markanvisningsavtal mellan Sundbybergs stad och Oscar Properties Förvaltning AB för del av Sundbyberg 2:17 vid Rosengatan/Tulegatan KS-0455/2016
Markanvisningsavtal mellan Sundbybergs stad och Tobin Properties AB avseende fastigheten Slaktaren 12 samt del av Sundbyberg 2:17, Ekensbergsvägen i centrala Sundbyberg KS-0092/2017
Godkännande av Bonava AB som ny part och ny borgensman i Projekt Ursvik i Sundbyberg, delområde 1 KS-0643/2016
Svar på motion - Stötta kvinnojouren. Väckt av Jesper Wiklund (V) och Jonas Nygren (S) KS-0051/2016
Motion - Kvalitet styrande i upphandling. Väckt av Jesper Wiklund (V) och Veronica Kallander (V) KS-0317/2017
Motion - Återinför Rissneambassadörerna! Väckt av Marie Lundman Völker (S) och Kajsa Adenbäck (S) KS-0318/2017
Medborgarförslag - Utveckla Sundbyberg till SUND-Byberg KS-0272/2017
Medborgarförslag - Kvartersvärdar. I Ursvik skulle kvartersvärdar göra stor nytta. KS-0207/2017
Medborgarförslag - Återställ Madenvägen KS-0270/2017
Medborgarförslag - Övergångställe vid farthindret på Milstensvägen vid Aktivitetsparken i Ursvik KS-0202/2017
Medborgarförslag - De skarpa trottoarkanterna som gjorts vid trottoarerna kan förstöra bilar och cyklar. KS-0221/2017
Medborgarförslag - upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal KS-0158/2017
Medborgarförslag - Upprustning av omklädningsrum Ursviks IP KS-0160/2017
Medborgarförslag - Medborgarförslag upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal KS-0161/2017
Medborgarförslag - Request Lilla Ursvik development of sport facilities KS-0167/2017
Medborgarförslag - Medborgarförslag upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal belägen vid Ursvik IP. Cafe (möjligh KS-0168/2017
Medborgarförslag - Medborgarförslag upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal KS-0169/2017
Medborgarförslag - Medborgarförslag upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal KS-0170/2017
Medborgarförslag - I Ursvik finns många barn och föräldrar med intresse för idrott. Behövs upprustning av klubbhuset! KS-0172/2017
Medborgarförslag - Önskemål om nybygge/renovering av befintliga faciliteter vid Ursviks IP! KS-0174/2017
Medborgarförslag - Upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal KS-0175/2017
Medborgarförslag - upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal KS-0177/2017
Medborgarförslag - Medborgarförslag upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal KS-0181/2017
Medborgarförslag - Nytt klubbhus Ursviks föreningslokal. Det befintliga huset är i extremt dåligt skick. KS-0182/2017
Medborgarförslag - Upprustning/nybyggnation av Ursviks IKs föreningslokal KS-0183/2017
Medborgarförslag - Nytt omklädnings rum för Ursvik fotboll KS-0184/2017
Medborgarförslag - Medborgarförslag upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal KS-0192/2017
Medborgarförslag - Upprustning UIK klubbhus 2-4 omklädningsrum med duschar Toaletter Fungerande café (både för inne KS-0199/2017
Medborgarförslag - Medborgarförslaget om nytt/upprustat klubbhus för Ursvik IK vid Ursviks motionsgård KS-0201/2017
Medborgarförslag - Medborgarförslag om upprustning/nybygge av Ursviks IKs föreningslokal KS-0209/2017
Medborgarförslag - Bygg nytt Klubbhus till Ursvik IK KS-0212/2017
Medborgarförslag - Nytt klubbhus till Ursviks IK KS-0216/2017
Medborgarförslag - Medborgarförslag upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal KS-0211/2017
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 februari 2017 - Medborgarförslag - Föreslår att en gångväg anläggs på norra sidan av Hamngatan mellan nr 19 och nr 11 KS-0401/2016
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens samamnträde den 21 februari 2017 - Medborgarförslag - En gångbana bör anläggas på norra sidan av Hamngatan från nummer 7 till nummer 15 KS-0520/2016
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 31 januari 2017 - Medborgarförslag - Att öster om värmeverket anlägga en konstfrusen skridskobana med hjälp av värmeväxlad energi KS-0687/2015
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde 31 januari 2017 - Medborgarförslag - Upprustning av trappa (och stig) mellan Långlötsvägen och Kyrkogårdsvägen. KS-0688/2015
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 31 januari 2017 - Medborgarförslag - En portabel isbana till Sundbybergs torg liknande isbanan i Kungsträdgården KS-0723/2015
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde 31 januari 2017 - Medborgarförslag - En ombyggnation till ombyggnationen av Tulegatan och Tuletorgets kollektivtrafik struktur KS-0731/2015
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden - Svar på medborgarförslag - Hej. Lägg en matta på grusfotbollsplanen på Duvkullavägen 39. Ingen vill spela där nu. Alltid tom. KS-0378/2016
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 februari 2017 - Svar på medborgarförslag - Multifriidrottshall Gesällvägen och Östra Madenvägen där man vill bygga 700 bostäder! KS-0450/2016
Protokollsutdrarg från kultur- och fritidsnämnden - Svar på medborgarförslag - Det saknas tillräckliga möjligheter för spontanidrott för boende i alla åldrar i Stora Ursvik KS-0491/2016
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 februari 2017 - Svar på medborgarförslag - Fritidsgård i Stora Ursvik KS-0544/2016
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 februari 2017 - Svar på medborgarförslag - Barnen i Ursvik blir allt äldre och behovet av en fritidsgård börjar bli allt mer motiverat KS-0545/2016
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 februari 2017 - Svar på medborgarförslag - Skapa bättre möjligheter för föreningslivet i stadsdelen Lilla Ursvik (östra Ursvik) KS-0645/2016
Revisionsrapport - Granskning av mottagandet av ensamkommande barn KS-0269/2017
Avsägelse av Fredrik Söderholm (M) som ersättare i kommunalförbundet Norrvatten samt fyllnadsval för tiden fram till den 31 december 2018 KS-0116/2017
Fyllnadsval av ledamot (M) i kommunalförbundet Norrvatten för tiden fram till den 31 december 2018 KS-0116/2017
Fyllnadsval av nämndeman (SD) för tjänstgöring vid Solna tingsrätt för tiden fram till den 31 december 2019 KS-0004/2016
Fyllnadsval av ersättare (V) i social- och arbetsmarknadsnämnden för tiden fram till den 31 december 2017 KS-0647/2016
Avsägelse av Morgan Lindqvist (M) som ledamot, tillika ordförande, i förskolenämnden samt fyllnadsval för tiden fram till den 31 december 2017 KS-0648/2016
Fyllnadsval av nämndeman (M) för tjänstgöring vid Solna tingsrätt för tiden fram till den 31 december 2019 KS-0004/2016
Avsägelse av Benny Nascimento (MP) som ledamot i styrgruppen för Fair Trade City samt fyllnadsval för tiden fram till den 31 december 2018 KS-0325/2017
Avsägelse av Alireza Abbasi (MP) som ersättare i grundskole- och gymnasienämnden samt fyllnadsval för tiden den 31 december 2017 KS-0646/2016
Avsägelse av Idil Hassan (MP) som ledamot i grundskole- och gymnasienämnden samt fyllnadsval för tiden den 31 december 2017 KS-0646/2016
Svar på interpellation - Kommer staden att överväga dieselförbud och satsning på elbilar? Ställd till stadsmiljö- och tekniska nämndens ordförande av Ulf Landström (SD) KS-0185/2017
Svar på interpellation - Varför stoppas Rissneambassadörerna? Ställd till kultur- och fritidsnämndens ordförande av Jesper Wiklund (V) KS-0186/2017
Svar på interpellation - Hur påverkar neddragningarna personal och boende? Ställd till äldrenämndens ordförande av Veronica Kallander (V) KS-0187/2017
Svar på interpellation - Hur ser styret på framtiden för Förvaltaren? Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Peter Schilling (S) KS-0188/2017
Svar på interpellation - Främja och uppmuntra stadens kulturliv KS-0189/2017
Fråga - Var ska växthuset placeras? Ställd till stadsmiljö- och tekniska nämndens ordförande av Sofie Åhgren (S) KS-0180/2017
Fråga - Finns det planer på högstadieskola i Kymlinge/Ursvik? Ställd till grundskole- och gymnasienämndens ordförande KS-0180/2017
Fråga - Vem ska driva högstadieskolan i centrala Sundbyberg? Ställd till grundskole- och gymnasienämndens ordförande av Markus Jönsson (S) KS-0180/2017
Fråga - Nya planer för Örskolan? Ställd till grundskole- och gymnasienämndens ordförande av Markus Jönsson (S) KS-0180/2017
Interpellation - Moderaterna skapar inte trygghet, de säljer ut. Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Jesper Wiklund (V) KS-0321/2017
Interpellation - Kan staden garantera vårdtagarens trygghet och omsorg? Ställd till äldrenämndens ordförande av Eric Vänerlöv (S) KS-0322/2017