Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Titel Diarienummer
Kallelse och föredrganingslista till Stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 25 april 2017 STN-0001/2017
Information från stadsmiljö- och serviceförvaltningen
Beslut att närvara vid stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 25 april 2017 STN-0488/2017
Yttrande över motion - Även Ursvik behöver kollektivtrafik. Väckt av Jesper Wiklund (V) STN-0079/2017
Yttrande över motion - Minskade transporter - smartare transporter. Väckt av Jesper Wiklund (V) STN-0081/2017
Yttrande över motion - Trygghet på offentliga platser. Väckt av Jesper Wiklund (V) STN-0113/2017
Svar på remiss - Inbjudan från Stockholms läns Trafikförvaltning att lämna synpunkter på trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 T18 STN-0264/2017
Svar på remiss - Förslag till Sundbyberg stads strategi för digitalisering STN-0356/2017
Svar på remiss - Underrättelse om granskning för detaljplan för del av BÄVERN 2 och del av SUNDBYBERG 2:17, Friluftsvägen, Storskogen. Bostäder i Sundbybergs stad STN-0363/2017
Svar på remiss - Underrättelse om granskning för detaljplan för fastigheten Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26, Rissneleden i stadsdelen Rissne Sundbyberg STN-0674/2016
Svar på remiss - Underrättelse om granskning för detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten Päronet 2, i Sundbybergs stad STN-1235/2015
Svar på remiss - Planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019-2020 STN-0417/2017
Medborgarförslag - Avlasta Ekovägen och Lodets lekplats från onödig biltrafik STN-1184/2016
Medborgarförslag - Hastighetsreducerande åtgärder på Duvbo Ekovägen STN-1396/2016
Medborgarförslag - Parkeringsficka utanför Ängskolan STN-1185/2016
Medborgarförslag - Reducerad hastighetsbegränsning på västra delen av Järnvägsgatan STN-1190/2016
Medborgarförslag - Det saknas laddstolpar för elhybrid bilar i Sundbyberg STN-1192/2016
Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad - beslut om remiss STN-0449/2016
Hastighetsplan för Sundbybergs stad STN-0060/2017
Införande av boendeparkering för motorcykel STN-0358/2017
Revidering av Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter för trafikanordningsplaner STN-0302/2017
Revidering av Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter för schakttillstånd STN-0301/2017
Fyllnadsval av två ledamöter till Sundbybergs stads cykelråd STN-0006/2017
Anmälan av delegationsbeslut STN-0002/2017
Protokoll från Stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskott den 16 mars 2017 STN-0007/2017