Byggnads- och tillståndsnämnden

Titel Diarienummer
Kallelse- och föredragningslista till byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 19 juni 2017 BTN-0001/2017
Information från stadsmiljö- och serviceförvaltningen
SPRÄNGAREN 7 samt del av SUNDBYBERG 2:17, Ekensbergsgatan 128. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med verksamhetslokaler BTN-0098/2017
EKEN 4, Landsvägen 66. Bygglov för ändrad användning från kontor till skola BTN-0457/2017
FREDEN STÖRRE 11, Gesällvägen 1 / Östra Madenvägen 5, Umami. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus BRF, Etapp 1, Hus D BTN-0510/2016
VAKTSTUGAN 1, Gamla Enköpingsvägen 134-138. Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus. BTN-1016/2016
EKEN 4, Löfströms Allé 3, Hus 2, plan 1. Tidsbegränsat bygglov för verksamhetsförändring från kontor till skolverksamhet BTN-0307/2017
SADELMAKAREN 3, Rissneleden. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus. BTN-0359/2017
SADELMAKAREN 4, Rissneleden. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus BTN-0360/2017
SADELMAKAREN 5, Rissneleden. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus BTN-0361/2017
SADELMAKAREN 6, Rissneleden. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus BTN-0362/2017
SADELMAKAREN 7, Rissneleden. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus BTN-0363/2017
SADELMAKAREN 8, Rissneleden. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus BTN-0364/2017
Svar på remiss - Utställning av detaljplan för nya bostäder på fastigheterna Sundbyberg 2:57 del av Sundbyberg 2:26, Kavallerivägen i Rissne BTN-0472/2017
Svar på remiss - Förslag till Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad BTN-0370/2017
Svar på remiss - Förslag till mobilitetsnormen för Sundbybergs stads BTN-0466/2017
Svar på remiss - Förslag till Näringslivspolicy för Sundbybergs stad BTN-0343/2017
Svar på remiss - Sundbybergs stads riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark BTN-0409/2017
Fastställande av byggnads- och tillståndsnämndens arkivorganisation BTN-0250/2017
Anmälan av delegationsbeslut BTN-0002/2017