Byggnads- och tillståndsnämnden

Titel Diarienummer
Kallelse- och föredragningslista till byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 22 maj 2017 BTN-0001/2017
Information om överklagningsgången för bygg- och miljöenheten. Introduktion av GIS-karta
Ingripande enligt alkohollagen, Bangkok Bistro, Thaimiddag, Landsvägen 39 BTN-0225/2017
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd, Ursviks Kök & Bar, Oxenstiernas Allé 24, Abi Restauranger AB. BTN-0096/2017
EKEN 14 (Kv. Eken 3), Löfströms allén 7. Bygglov för ändrad användning från kontorslokal till folkhögskola BTN-0214/2017
FYSIKERN 2, Forskningsringen 61. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus BTN-0064/2017
FYSIKERN 3, Forskningsringen 59. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus BTN-0068/2017
Svar på Remittering av Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på Arvid Norqvists ansökan om utökat tillstånd för miljöfarlig verksamhet BTN-1073/2016
Svar på remiss - Underrättelse om samråd av detaljplan för påbyggnad av bostäder på fastigheten Franstorp 1 och ändrad användning för del av Sundbyberg 2:4, Franstorpsvägen i Lilla Alby BTN-0357/2017
Svar på remiss - Underrättelse om samråd av detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten Orgeln 7, Rosengatan/Sturegtan, Centrala Sundbyberg BTN-0358/2017
Medborgarförslag på remiss - Medborgarförslag - Staden borde samordna råttsaneringen i Duvbo BTN-0179/2017
Byggnads- och tillståndsnämnden utser ledamot och ersättare till pensionärsrådet BTN-0339/2017
Stadsmiljö- och serviceförvaltningens redovisning av synpunkter och felanmälningar 2017 BTN-0347/2017
Uppföljning av livsmedelskontrollen 2017 utifrån byggnads- och tillståndsnämndens behovsutredning och kontrollplan 2017-2019 för kontroll enligt livsmedelslagen BTN-0341/2017
Byggnads- och tillståndsnämndens tertialrapport 1 med helårsprognos 2017 BTN-0280/2017
Uppföljning av internkontrollplan för byggnads- och tillståndsnämnden 2017 i samband med tertialrapporter BTN-0340/2017
Anmälan av delegationsbeslut BTN-0002/2017