Byggnads- och tillståndsnämnden

Titel Diarienummer
Kallelse- och föredragningslista till Byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 18 april 2017 BTN-0001/2017
Tilläggslista till byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 18 april 2017 BTN-0001/2017
Information från stadsmiljö- och serviceförvaltningen
SLAKTAREN 3, Vintergatan 12. Fråga om bygglov för fasadändring, balkonger och dörrar BTN-0076/2017
PLÅTEN 3, Sundbybergs Torg 1J, 1B. Fråga om bygglov för balkonginglasning BTN-1022/2016
Svar på remiss - Inbjudan från Boverket att lämna synpunkter på ändringar i Boverkets allmänna råd (2012:12) om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga BTN-0229/2017
Svar på remiss - Förslag till Sundbybergs stads strategi för digitalisering BTN-0230/2017
Svar på remiss - Underrättelse om granskning av detaljplan för del av BÄVERN 2 och del aV SUNDBYBERG 2:17, Friluftsvägen, Storskogen. Bostäder i Sundbybergs stad BTN-0233/2017
Svar på remiss - Underrättelse om granskning av detaljplan för fastigheterna Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26, Rissneleden i stadsdelen Rissne Sundbyberg BTN-0531/2016
Svar på remiss - Underrättelse om granskning av detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur och fritid på del av fastigheten Päronet 2, Grahamsvägen 15, Lilla Ursvik i Sundbybergs stad BTN-1790/2015
Återrapportering till byggnads-och tillståndsnämnden 2017 BTN-0005/2017
Anmälan av delegationsbeslut BTN-0002/2017
Planeringsförutsättningar för Sundbybergs stads budget 2018 med plan 2019-2020 BTN-0274/2017