Byggnads- och tillståndsnämnden

Titel Diarienummer
Information från stadsmiljö- och serviceförvaltningen
Kallelse - och föredragningslista till byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 30 januari 2017 BTN-0001/2017
Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker, Brasserie 19, Hamngatan 19B BTN-0866/2016
Beslut om att återta ansökan om utdömande av vite gällande läckande bil på gamla Enköpingsvägen i Sundbyberg BTN-0715/2016
SEKRETESSEN 1, Forskargränd 18. Bygglov för nybyggnation av enbostadshus BTN-0979/2016
UPPFINNAREN 1, Forskargränd 19-19A. Bygglov för nybyggnad av parhus BTN-0022/2017
UPPFINNAREN 2, Forskargränd 17-17A. Bygglov för nybyggnad av parhus. BTN-0025/2017
UPPFINNAREN 3, Forskargränd 15-15A. Bygglov för nybyggnad av parhus BTN-0023/2017
UPPFINNAREN 4, Forskargränd 13-13A. Bygglov för nybyggnad av parhus. BTN-0027/2017
UPPFINNAREN 5, Forskargränd 11-11A. Bygglov för nybyggnad av parhus BTN-0024/2017
UPPFINNAREN 6, Forskargränd 9-9A. Bygglov för nybyggnad av parhus. BTN-0026/2017
UPPFINNAREN 7, Forskargränd 7-7A. Bygglov för nybyggnad av parhus. BTN-0021/2017
BAGERIET 23, Landsvägen 57. Bygglov i efterhand för skylt "Landsvägen 57" samt byggsanktionsavgift BTN-1031/2016
Svar på remiss - Begäran om yttrande angående Arvid Nordquist H.A.B:s ansökan om fortsatt och utökad verksamhet vid bolagets anläggningar i Solna kommun BTN-1073/2016
Svar på remiss - Granskning av detaljplan för Kistagrenen, tvärbana genom Rissne och Stora Ursvik BTN-0009/2016
Svar på remiss - Granskning av detaljplan Skelettplan för västra Ursvik: tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge BTN-0538/2016
Svar på remiss - Granskning av detaljplan för påbyggnad av bostäder på befintliga fastigheten Gulmåran 1 Kavaljersbacken 2-16 i Ör, Sundbybergs stad BTN-1532/2015
Tillsynsplan 2017 gällande restauranger med serveringstillstånd, försäljningsställen för tobak, folköl och receptfria läkemedel samt rökfria skolgårdar. BTN-0013/2017
Revidering av byggnads- och tillståndsnämndens delegationsordning BTN-0011/2017
Återrapportering till byggnads-och tillståndsnämnden 2017 BTN-0005/2017
Delegationslistor 2017 BTN-0002/2017