Kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskott

Titel Diarienummer
Kallelse och föredragningslista till exploaterings- och hållbarhetsutskottets sammanträde 20 november 2017 KS-0642/2016
Information om överenskommelse om tillägg till arbetsplan för E18 Hjulsta - Kista inom Sundbyberg samt övertagande och gränsdragningsavtal avseende E18 Hjulsta - Kista inom Sundbybergs kommun. KS-0800/2017
Information inför planbesked för nybyggnation av förskola på fastigheten KAPLANEN 2 mellan Rissne kyrka och Miklagårdshuset, Sundbyberg KS-0577/2016
Information om tillägg till medfinansieringsavtal avseende Mälarbanans tunnelförläggning KS-0865/2017
Information om idékoncept för genomförande av stadsutvecklingen i Rissne samt ställningstagande till vidhängande avtal. KS-0004/2017
Information om planbesked för stadsutveckling inom fastigheterna KASERNEN 1, 2 och 3, KVARTERMÄSTAREN 1, SUNDBYBERG 2:26, 2:54 och 2:161 i stadsdelen Rissne KS-0693/2017
Information inför beslut om antagande för detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten ORGELN 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg KS-0326/2016
Information om exploateringsavtal avseende Orgeln 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg, mellan Sundbybergs stad och Fabege Orgelspelet AB. KS-0786/2017
Information inför beslut om antagande för detaljplan för ny- och påbyggnation på fastigheten SPIKEN 11-12, Järnvägsgatan 54-56 i Sundbybergs stad KS-0062/2015
Information om exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Wåhlins Fastigheter AB avseende fastigheten Spiken 11 KS-0772/2017
Information om exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Alferan Förvaltning AB avseende fastigheten Spiken 12 KS-0773/2017
Information inför beslut om antagande för detaljplan för Kistagrenen, tvärbana genom Rissne KS-0029/2015
Information om genomförandeavtal mellan Sundbybergs stad och AB Storstockholms Lokaltrafik avseende del av Tvärbanan Kistagrenen inom Sundbybergs stad KS-0774/2017
Information inför beslut om antagande för detaljplan för Skelettplan västra Ursvik, tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge KS-0638/2015
Information om Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Stora Ursvik KB avseende Tvärbana genom Ursvik, Skelettplanen, del av Sundbyberg 2:26 m.fl. fastigheter i Rissne och Ursvik KS-0775/2017
Information om exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Förvaltaren avseende Tvärbana genom Ursvik, Skelettplanen, del av Sundbyberg 2:26 m.fl. fastigheter i Rissne och Ursvik KS-0776/2017
Information om köpeavtal mellan Sundbybergs stad och Valla park Holding AB avseende köp av del av fastigheten Lådmakaren 3 KS-0777/2017
Detaljplan för Tvärbanans spårvagnsdepå i Rissne, Sundbybergs stad - beslut om samråd KS-0460/2015