Årets sammanträden

Sammanträden

Namn Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Byggnads- och tillståndsnämnden 27 20 16 20 18 11 31 21 26 17
Förskolenämnden 20 19 16 20 20 24 19 17
Förskolenämnden - Inställt 23
Grundskole- och gymnasienämnden 18 17 14 19 15 18 22 17 15
Grundskole- och gymnasienämnden - Inställt 21
Kommunfullmäktige 17 23 27 25 15 28 19 04, 23 14
Kommunstyrelsen 20 03 09, 30 11 01, 15 24 14 05, 21 09, 30 07
Kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott 27 20 02, 16 20 18 31 21 12 16 15
Kommunstyrelsens upphandlingsutskott 20 26 07 11 03 08 12 10
Krisledningsnämnden 26, 30 20
Kultur- och fritidsnämnden 27 19 16 20 24 19 10
Social- och arbetsmarknadsnämnden 18 17 21 19 16 25 22 20 06, 17 15
Stadsmiljö- och tekniska nämnden 28 18 21 19 16 25 22 24 15
Äldrenämnden 30 27 19 19 17 20 24 29 19 17