Sammanträden

Namn Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Byggnads- och tillståndsnämnden 28 21 18 15 20 26 23 14 18 09
Förskolenämnden 31 07 25 23 27 19 14 12
Grundskole- och gymnasienämnden 29 05 23 21 28 17 12 10
Kommunfullmäktige 18 25 29 27 17 30 21 06, 25 16
Kommunstyrelsen 04 11 08 13 03 02 07, 21 04 02
Kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott 21 18 25 20 19 23 14 18
Kommunstyrelsens upphandlingsutskott 02, 23 13 05 03, 24 21 12
Kultur- och fritidsnämnden 28 28 25 23 10 27 03 21 12
Social- och arbetsmarknadsnämnden 02 05 05 23 21 18 27 24 22 19 17
Stadsmiljö- och tekniska nämnden 29 19 19 23 21 18 27 24 22 26 17
Äldrenämnden 28 21 25 21 13 22 24 31 19 19
Överförmyndarnämnden 21 02 13 12 24 05