Årets sammanträden

Sammanträden

Namn Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Byggnads- och tillståndsnämnden 24 21 19 23 02, 13 22 19 10 21 12
Förskolenämnden 14 21 19 22 19 20 21 20
Grundskole- och gymnasienämnden 15 22 17 23 20 18 22 20
Kommunfullmäktige 28 28 25 30 20 26 17, 24 28 14, 19
Kommunstyrelsen 07 14 11 16 07 14 10, 31 14, 30 05
Kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott 21 21 28 23 20 29 19 21
Kommunstyrelsens upphandlingsutskott 24 05 16 01 06 10 08
Kultur- och fritidsnämnden 24 24 28 24 23 22 27 15
Social- och arbetsmarknadsnämnden 22 22 26 24 21 23 20 25 22 20
Stadsmiljö- och tekniska nämnden 25 22 29 26 24 14 23 20 25 22 13
Valnämnden 14 17 12 17 14 23 14 22
Äldrenämnden 27 24 24 28 19 16 25 22 27 24 15
Överförmyndarnämnden 22 22 26 16 21 16 20 18 15 13