Sammanträden

Namn Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Byggnads- och tillståndsnämnden 12 19 16 21 11 17 29 19 10
Förskolenämnden 22 22 24 20 27 22 13
Förskolenämnden - Inställt 25
Grundskole- och gymnasienämnden 20 20 22 19 25 23 20 11
Kommunfullmäktige 29 19 26 23 28 18 24 15, 22 26 17, 19
Kommunstyrelsen 15 05, 19 12 09 14 04 03, 24 01, 29 12, 28 03
Kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskott 22 12 19 16 21 20 17 08 19
Kultur- och fritidsnämnden 25 22 22 24 14 27 25 22 13
Social- och arbetsmarknadsnämnden 22 22 26 24 14 27 25 22 13
Social- och arbetsmarknadsnämndens extra sammanträde 31
Stadsmiljö- och tekniska nämnden 30 20 20 24 22 19 18 16 20 18
Stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskott 15 15 19 03, 17 06
kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommitte 05 12 09 14 04 01 12 03
Äldrenämnden 2018 22 28 19 17 13 29 20 18 29 20