Årets sammanträden

Sammanträden

Namn Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Byggnads- och tillståndsnämnden 25 25 22 19 24 14 23 20 25 22 13
Förskolenämnden 25 25 15 27 26 23 28 25 16
Grundskole- och gymnasienämnden 23 13 25 24 21 26 23 14
Kommunfullmäktige 22 29 26 31 21 27 18 10, 29 20
Kommunstyrelsen 08 15 12 17 07 13 04, 25 15 06
Kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott 25 15 11, 22 19 24 07 30 20 28 22
Kommunstyrelsens upphandlingsutskott 11 18 22 27 02 07 11 16
Kultur- och fritidsnämnden 25 25 22 27 17 26 23 28 25 16
Social- och arbetsmarknadsnämnden 23 23 27 25 22 24 21 26 23 21
Stadsmiljö- och tekniska nämnden 26 23 27 25 15 24 21 26 23 14
Valnämnden 04 02 02
Äldrenämnden 28 25 25 22 27 17 26 23 21 25 16
Överförmyndarnämnden 16 16 20 20 15 07 19 16 07