Hitta ärenden och handlingar i Diariet

Webbdiariet är en e-tjänst som Sundbybergs stad har för att öka möjligheten till insyn i vår verksamhet. I webbdiariet finns sammanträdeshandlingar, styrande dokument som till exempel budget och andra viktiga ärenden och vissa handlingar som finns registrerade i stadens generella dokument- och ärendehanteringssystem.

Handlingar

En hel del handlingar kan du ladda ned och ta del av i din webbläsare. En del handlingar kan du inte ta del av på grund av att de innehåller uppgifter som vi inte kan publicera på webben. Det handlar om uppgifter som skyddas av sekretess eller som innehåller personuppgifter. Om du vill ta del av en sådan handling kontaktar du den nämnd/sektor som har registrerat handlingen så bedömer de om du har rätt att ta del av den.

Du gör enklast begäran via e-post, kontaktuppgifter hittar du här. Så länge ingen lagstiftning, till exempel offentlighets- och sekretesslagen, begränsar rätten att ta del av handlingen så kan den oftast lämnas ut relativt omgående (under ordinarie kontorstid).

Använder du Internet Explorer?

Om du använder Internet Explorer som webbläsare kan du ha svårt att öppna vissa handlingar. Du behöver då ändra inställningarna i din webbläsare. Det gör du genom att välja "Inställningar"> "Avancerat"> "Internationella" och bocka i rutan "Skicka UTF-8 frågesträngar för icke-intranät-url:er". Du behöver också starta om datorn efter att du ändrat inställningarna.