Gamla diariet 1999-2011

Du kan söka på två sätt i det gamla diariet: via vänstermenyns sökfunktion eller sammanträdeskalendern.

I vänstermenyn i diariet kan du se den post som kom in och skickades ut åren 1999-2011. Här kan du även söka efter handlingar och ärenden från samma period.

I kalendern till höger får du en överblick av de nämndsammanträden som genomförts. Här kan du klicka på det sammanträde du är intresserad av och på så sätt få tillgång till föredragningslista, protokoll samt till de ärenden som behandlades på det valda sammanträdet. Du kan se sammanträden från cirka år 2000.

I den röda listen ovanför sökresultaten finns flikarna "Dokument" och "Ärenden". I dokumentfliken tar du del av enskilda dokument och under ärendefliken tar du del av hela ärenden.  

Det gamla diariet fungerar inte med webbläsaren Safari och det kan uppstå problem i Mozilla Firefox.

Senast uppdaterad 20 juli 2017