Ny bro och breddad gång- och cykelväg över Golfängarna

I dag invigdes den nya bron och tillhörande gång- och cykelvägen över Golfängarna. Vägen är en viktig förbindelänk i Sundbyberg där trängseln nu ska utebli.

Under flera år har staden fått klagomål på att vägen över Golfängarna är för smal för att få plats med både barnvagnar, hundar som rastas och cyklar. Den nya vägen har kantstenar i mitten för att tydligt visa var man ska promenera och var man ska cykla.

– Äntligen kan vi åtgärda den här sträckan som har varit undermålig för länge. Dessutom gör vi vägen säkrare när det blir tydligt var man ska cykla och gå, säger Martin Solberg (MP) ordförande i stadsmiljö- och trafiknämnden.

Vid årsskiftet annonserade Norrenergi att en stor fjärrvärmeledning över Golfängarna behövde bytas ut akut. Staden inledde då projektet att byta ut den slitna bron och bredda upp vägen över Golfängarna.

– Detta är ett väldigt bra exempel på ett ”passa på”-projekt där vi gör flera åtgärder samtidigt i stället för att gräva på samma ställe flera gånger, säger Solberg.

Arbeten har pågått intensivt hela våren med målet att bli klara innan Nationaldagsfirandet. Med vinter och kyla som bet sig kvar in i mars såg tidsplanen ut att vara svår att hålla, men på nationaldagen kunde nationaldagsfirarna ta den nya bron till Golfängarna

- Det har varit ett projekt med många utmaningar men jag är så stolt över mitt team. Vi klarade det tillsammans och inom given tidsram, säger Marlena Manrique, projektledare på Sundbybergs stad.

Detta är ett av flera projekt som pågått inom Lötsjön-Golfängarnas naturreservat de senaste åren, men nu ska reservatet få vila, avslutar Solberg.

– Målet nu är att vår uppskattade park just ska få vara park och inte byggarbetsplats den kommande tiden. Nu får det vara färdiggrävt på Golfängarna ett tag framöver, avslutar Martin.

Om projektet

  • Den nya vägen är 5,2 meter bred inklusive ränndalen av smågatsten, varav 2,2 meter gångbana och 2,5 meter cykelbana.
  • Brons överbyggnads livslängd är 50 år beräknas därför kunna stå till år 2074.
  • Vid södra entrén till naturreservatet, mot Vackra vägen, kommer kompletterande målningsarbeten att göra för att matcha resten av sträckan
Senast uppdaterad 14 juni 2024