Finsktalande pedagoger på förskolan Ekorren från hösten 2024

Sundbyberg ingår i finskt förvaltningsområde och därför kommer det från och med hösten 2024 finnas finsktalande pedagoger på förskolan Ekorren i centrala Sundbyberg.

Modersmålstalande pedagoger stöder barnen i deras utveckling i finska språket och sin (sverige)finska identitet. På Ekorren kan barn få sin ut­bildning på finska kl. 09.00 – 14.00 varje dag. Avdelningen har nyligen renoverade lokaler och nära till kollektivtrafik.

Samma köregler gäller för barn till Ekorrens finska avdelning som till annan förskoleverksamhet i staden. Barn som har finska som modersmål har förtur till lediga platser.

Ekorrens förskola på Sundbyberg.se

Suomenkielisiä pedagogeja syksystä 2024

Sundbyberg kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen, ja siksi esikoulu Ekorrenissa on syksystä 2024 alkaen suomenkielisiä pedagogeja. Äidinkielenään suomea puhuvat pedagogit tukevat lapsen suomen kielen ja (ruotsin)suomalaisen identiteetin kehitystä. Ekorrenissa lapset voivat saada opetusta suomeksi joka päivä klo 09.00 – 14.00. Osastolla on hiljattain remontoidut tilat ja se on lähellä julkista liikennettä.

Samat jonotussäännöt pätevät Ekorrenin suomenkieliselle osastolle muuhunkin kaupungin esikoulutoimintaan.

Senast uppdaterad 14 juni 2024