Läsa äger - fortsätt läsa under sommaren

Nästan varannan elev tappar i läsförmåga under sommarlovet. Då blir det tufft när skolan börjar igen. Fortsätt därför att läsa på sommarlovet.

Många barn läser mindre under sommarlovet. Det är extra viktigt att hålla i gång läsningen för de barn som nyligen lärt sig läsa. Nästan varannan elev tappar i sin läsförmåga under sommarlovet. Vi behöver fortsätta läsa tillsammans i sommar - både hemma och på fritids.

Läsa Äger är ett samverkansprojekt mellan bibliotek, skola, fritidshemmen och vårdnadshavare där ungdomar anställs för att läsa för barnen på fritidshemmen under sommarlovets tre första veckor.

Läsa äger: ta inte sommarlov från läsning - samverkan för barnens läsning under sommaren

Senast uppdaterad 10 juni 2024