Två barn som går.

Nya trafik- och parkeringsregler i Duvbo på förslag

Nu blir Duvbo trafiksäkrare för dig som går och cyklar! Under november 2023 planeras nya trafik- och parkeringsregler i hela Duvbo för att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet.

Som gående och cyklist ska du alltid känna dig trygg på stadens gator. För att skapa en mindre rörig och trång trafikmiljö i Duvbo planerar staden att införa nya trafik- och parkeringsregler från och med november 2023; ärendet planeras att beslutas på kommande stadsmiljö- och trafiknämnd den 19/9. Syftet är att skapa en hållbar, säker och trygg trafikmiljö för invånare och besökare i Duvbo.

Läs mer på sundbyberg.se/duvbo Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 12 september 2023