Nattarbeten på Järnvägsgatan

Den 25-26 maj mellan kl 19.00-05.00 kommer det att genomföras arbeten i korsningen Järnvägsgatan-Ursviksvägen.

Arbetet görs för att färdigställa det gatuarbete som pågått under en längre tid och kommer bland annat innebära att nya refuger installeras.

Om du har frågor kring arbetet, kontakta Sundbybergs stads servicecenter servicecenter@sundbyberg.se eller 08-706 65 00.

Senast uppdaterad 23 maj 2023