Golfängarna - ny belysning vid bron

Just nu monterar Vattenfall nya belysningsstolpar vid den västra bron över bäcken vid Golfängarna.

Arbetet beräknas att slutföras om cirka två veckor och har som syfte att öka tryggheten för gång- och cykeltrafikanter.

Senast uppdaterad 16 maj 2023